Knoppenbalk Algemene Informatie Nieuws Informatie voor ouders Vacatures en stages Nuttige adressen en links contact

 

Inschrijfprocedure
U kunt op elke leeftijd uw peuter digitaal aanmelden. Wanneer de peuter 27 maanden is, kan hij geplaatst worden, mits er plaats is. De inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Plaatsing
Wanneer de definitieve plaatsingsdatum bekend is, krijgt u schriftelijk bericht. Als u akkoord bent met het aanbod, ontvangt u een contract (plaatsingsovereenkomst). Als u deze getekend terug stuurt, is de peuteropvang voor uw kind geregeld.

Tijdens een intakegesprek op de peutergroep krijgt u extra informatie van de medewerkers.   

Uitschrijven en opzegprocedure
Uw peuter wordt automatisch aan het einde van de maand dat hij 4 jaar wordt uitgeschreven. Mocht u hem in de maand van zijn verjaardag niet meer naar de speelzaal laten komen, dan wordt over deze maand de normale ouderbijdrage in rekening gebracht en geldt de volgende opzegprocedure:
 
De opzegtermijn is één kalendermaand. Uit financieel oogpunt kunt u het beste per 1e of 15e van de maand opzeggen.