Knoppenbalk Algemene Informatie Nieuws Informatie voor ouders Vacatures en stages Nuttige adressen en links contact

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Klavertje Vier is het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen waar het zich, als aanvulling op de opvoeding, onder deskundige begeleiding verder kan ontwikkelen tot sociaal vaardige en zelfstandige mensen. Het is belangrijk om binnen de peuterspeelzalen warmte, veiligheid en vertrouwen te bieden zodat de kinderen zich positief kunnen ontplooien en respect hebben voor zichzelf en voor anderen.

Onder deskundige begeleiding, als aanvulling op de opvoeding, kunnen peuters zich verder ontwikkelen en zelfbewust(er) te worden door stimulering van de:

Door middel van het overdrachtsinstrument Peuterestafette, een gecertificeerde taalmethodiek en nauwe contacten met het onderwijs wordt de overgang naar de basisschool zo soepel en “warm” mogelijk gemaakt. Ook wordt er om pedagogische redenen gewerkt met vaste groepen per combinatie van dagdelen, met vaste leidsters.